Göteborgs ölkulturarv och spännande framtidstro

Eftersom Göteborg som hamnstad har varit i det närmaste konstant i kontakt med omvärlden och fått influenser utifrån har Göteborgsbryggerierna i mångt och mycket drivit på bryggeriutvecklingen i Sverige och även det tekniska användandet. Lyckholms etablerades relativt sent 1881 och var från början ett modernt företag som låg i framkant i fråga om teknik. Man var bland annat först i Sverige med att införa kylmaskin för bryggeriändamål och att använda sig av renodlad jäst samt först med att filtrera öl. Carnegie Porterbruk var först i landet med att använda sig av ångmaskinens fördelar. Stora omdaningar för införandet av den bayerska underjäsningstekniken och kvalitetsförbättringar ägde rum under ledning av Frosten Carl Pripp på Stampen under 1860 och 70-talet.

Runt om i Göteborg har det funnits bryggerier. En koncentration till Stampen och Evenemangsstråket har tydligt kunnat skönjas. Kring år 1830 fanns ett dussintal bryggerier i staden där tillverkningen var mycket primitiv. Man tillverkade det så kallade svenskölet, även kallat tunnöl. Ett öl som hade mycket kort hållbarhet, låg kolsyrehalt och i det närmaste kan jämföras med det traditionella engelska ölet. Skillnaden mellan svenskölet och den engelska alen bestod främst i att den senare var tillverkad med bättre råvaror och hade en större humlebeska.  Att bryggarna i Göteborg längre tillverkade svenskölet än i andra delar av landet berodde på att staden handlade mycket med alens hemland och även hade många engelska och skotska invandrade entreprenörer. David Carnegie jr, som 1836 tog över det redan år 1803 grundade Lorentska Porter och Sockerbruket, tillhör en av de många viktiga affärsidkare som tillsammans med män som John Nonnen och William Chalmers gjorde Göteborg till en framgångsrik handels- och hamnstad. Mycket av deras arbete genererar fortfarande många arbetstillfällen som idag når långt utanför Göteborg, t.ex. dagens Carnegie & Co som är sprungen ur brukets resurskrävande verksamhet och som förutom produktion av porter, malt och socker även omfattade export och import av viktiga handelsvaror på egna fartyg. 1927 fusionerade J. W. Lyckholm & Co med Aktiebolaget J. A. Pripp & Son och ett nytt företag, AB Pripp & Lyckholm, såg dagens ljus. 1928 övertog Aktiebolaget  P & L det Carnegieska Porterbruket och så småningom även Apotekarnes. 

Det har således tillverkats gott öl, porter och läskedrycker under en avsevärd tid i Göteborg. Därför är det av stor vikt att de historiska samlingarna blivit bevarade i staden. Vi befinner oss just nu i en mycket spännande nybryggaranda över hela landet. I Göteborgsområdet finns idag över 20 småskaliga hantverksbryggerier som alla bidrar till mångfald i utbud och gör Göteborg till landets bryggerihuvudstad.

topp

 Ölprovning

Provningar, visningar och presentkort

Läs mer...

Öppna provningar 2019

Maj: fredag 3, lördag 4 (fullbokat).

lördag 18, fredag 24.

Juni: lördag 8, fredag 14.

Augusti: Lördag 10, lördag 17, fredag 23, lördag 31.

September: Lördag 7, lördag 14, fredag 20, lördag 28.

Vardagar startar vi kl 18.00 och på helger kl 14.00. 

Evenemanget tar ca 2,5 timmar och kostar 325 kr per person. På vardagarna visar vi även Göteborgs Nya Bryggeri och då får man räkna med en knapp halvtimma till.

Boka plats: info@bryggerikultur.se

Läs mer här

För annat gott titta in på vår Facebook.

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Logga in