URL: bryggerikultur.se/?V%C3%A5ra_utst%C3%A4llningar_p%C3%A5_G%C3%B6teborgs_Bryggerimuseum

Våra utställningar på Göteborgs Bryggerimuseum

Sveriges mest kompletta bryggerimuseum finns på J.A. Pripps Gata i Västra Frölunda.

Det är inte många företag som kan skryta med ett enastående museum med fina samlingar som förmedlar kunskap om sitt förflutna.Tyvärr är den inställningen närmast obefintlig i dagens näringsliv. Corporate storytelling är förvisso mycket populärt hos marknadsförare, men är självklart bäst när den är äkta. På Göteborgs Bryggerimuseum finns mycket historia. Vi kan den och berättar gärna.

Bryggerimuseet vittnar om gedigen bryggartradition. Samlingarna är unika i Sverige och presenterar blandande inslag av bryggeriverksamhet, ölkultur, industriell utveckling, arbetarkultur och folkliv. 

Det som ligger till grund för att bryggerimuseet överhuvudtaget existerar har genom tiderna alltid varit de anställdas engagemang för sitt företag och dess produkter. Man har bevarat, omhändertagit och iordningställt allt som Göteborgs Bryggerimuseum i dag med stolthet kan visa upp.

Göteborgs Nya Bryggeri

Trots att det en gång så fina Frölundabryggeriet som invigdes 1976, på grund av olyckliga omständigheter sedan 2002 är historia, lever den starka så kallade prippsandan kvar inom Prippklubben. Föreningen består helt och hållet av tidigare anställda som är mycket aktiva och har vansinnigt roligt. Man skapade 2008 stödföreningen Göteborgs Ölinvest i syfte främja öl- och bryggerikulturen i Göteborg och att bidra till etablerandet av Göteborgs Nya Bryggeri på anrik mark. Föreningarna har verkligen lyckats och efter 13,5 år av dyster torka bryggs det sedan 2015 återigen gott öl på J.A. Pripps Gata, fast inte riktigt i samma skala som i det forna storbryggeriets dagar. Göteborgs Nya Bryggeri är ett hantverksbryggeri som räknar sig till den växande skaran av svenska småskaliga öltillverkare. Föreningen växer stadigt och har passerat 2700 medlemmar som värnar museets samlingar.

Göteborgs Nya Starkpilsner är idag rikstäckande och har funnits på Systembolaget sedan 2005. Ölet tillverkades i samarbete med Grebbestad Bryggeri i drygt 10 år ända till 2015. Det saluförs på ett stadigt ökande antal krogar. Nu när det nya bryggeriet i Västra Frölunda är i full gång och hela tiden ökar finns det naturligtvis flera goda lokalbryggda öl i sortimentet. 

Följ gärna Göteborgs Nya Bryggeri i sociala medier.